Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Deutscher Nationalitätenkindergarten, Werischwar

Csoportjaink

Mindhárom tagóvodánkban heterogén csoportok működnek.
A vegyes életkorú csoportban érvényesülhet a széles körű érzelmi- társas kapcsolatrendszer, amelyben a testvérek, rokonok, barátok, ismerősök egy csoporton belül együtt maradhatnak. Az utánzás, a modellkövetés "a kicsi tanul a nagytól" lehetőségei megvalósulhatnak. Ez különösen fontos a nemzetiségi nyelvtanulás esetében. Létrejöhet az egyén, a társak és a csoportok szociális viszonyulása: alá-mellé-fölérendelt szerepekben.
Az osztatlan szervezésű csoport megoldást jelent a lassabban érő és fejlődő gyerekek 1-4 évig tartó óvodai nevelésében: mindehhez elégséges időt és érzelmi biztonságot nyújt. Az iskolába távozók helyére évenként különböző korú gyerekek érkeznek. Változik a csoportok összetétele, a gyerekek más helyzetbe kerülnek. Régi és új társaikkal az egyéni státuszuk, szerepeik megváltoznak. Az óvodában maradó 6 éves gyerekek számára e státusz - és szerepváltozás nem jelent megrázkódtatást.


Bejelentkezés

video