Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Deutscher Nationalitätenkindergarten, Werischwar
GRADUS TAGÓVODA

"Keresem minden gyermek titkát és kérdezem:
Hogy segíthetnék abban, hogy ÖNMAGA lehessen."
- Janese Korczak

Az 1929. február 9-i közgyűlés időszerűnek, szükségesnek találta egy új óvoda építését. Az építkezéshez a Vallási és Közoktatási Minisztérium 24 000 pengő segélyt engedélyezett. A községi elöljáróság Vojka József okleveles építészmérnököt bízta meg a terv elkészítésével. A kivitelezési munkálatokat Schön Mátyás helybeli építőmester végezte. A Képviselő testület a régi temető üresen álló területéből 800 négyszögöl területet ajánlott fel. Az óvodaépület pontos elhelyezésére vonatkozó intézkedéseket 1929. április 17-én a közgyűlésen mondták ki.
Az új óvoda építése 1929. augusztus 3-án fejeződött be, de kerítésre már nem volt pénz, így a kétcsoportos óvoda ünnepélyes átadására csak 1930-ban került sor két óvónővel.
Az óvoda vezetője Kiss Ákosné Gizi néni volt 1930-1952-ig. Az ő lakása az óvoda épületében volt. Zsombolyai Ida óvónővel és Vígh Teri néni dajkával hárman fogadták "megőrzésre" a földeken dolgozó szülők gyermekeit, akik erre az időre otthonról vittek "elemózsiát".
1945-től lett az óvoda napköziotthonos, melyet a pilisvörösvári bánya támogatott.

A háború után 1945-ben a Pilisszentivánon működő bánya hozatta teljesen rendbe és felszerelte. Ezután elsősorban bányász szülők gyerekei lettek itt elhelyezve.

Az óvoda korszerűsítésére, bővítésére 1975-ben került sor. A lakást megszüntették, így az óvoda 3 csoportos lett.

Újabb jelentős fordulatot az óvoda életében a Gradus Egyesülettel kötött szerződés jelentett 1992-ben. Ekkor vette fel az óvoda az egyesülettel azonos GRADUS nevet. Az egyesület egy többfunkciós termet építtetett, ami egy összekötő folyosóval kapcsolódik az óvodához. Ezáltal az épület teljesen új arculatot kapott. A nagyterem a düsseldorfi Hermann- Niermann Stiftung támogatásával készült el 1996-ban. Az alapítvánnyal való kapcsolat kialakulásában nagy szerepe volt Franz Walper prelátus úrnak, dr. Breier Zsuzsannának az egyesület első elnökének, a Müller és a Bruckner családnak, valamint az akkori Gradus Egyesület több támogató tagjának.

Ennek a kapcsolatnak köszönhető az óvoda legújabb fejlesztése is 2005 nyarán. Az düsseldorfi alapítvány támogatásával ismét megújult, korszerűbb lett az óvoda. 3 új gyermekmosdó lett kialakítva és a fűtésrendszer lett felújítva, ami hozzájárult ahhoz, hogy szép környezetben, nyugodt, derűs légkörben fogadhassuk a gyerekeket.

Az óvoda 2007. augusztus 15-től a Német Nemzetiségi Óvoda tagóvodájaként működik.
Bejelentkezés

video