Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Deutscher Nationalitätenkindergarten, Werischwar
Az integrált nevelés célja:

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek a többi gyermekkel együtt történő nevelése során a nevelés általános célkitűzései mellett fejlesztő terápiás programok alkalmazásával a sérült funkciók differenciáltabb működtetése.
A sérült és ép gyermek együttnevelése a korai szakaszban új normák, értékek megismerését alapozza meg, a másság tiszteletét, az elfogadást, a toleranciát. A speciális nevelés esélyt ad a sérült gyermeknek arra, hogy sérülésének korlátai között teljes életet élhessen az ép társakkal közösségben.

A sérült gyermek speciális nevelésének feltételei:

- a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján, a szakvéleményének figyelembevételével történhet
- a sérülés típusának megfelelő speciális fejlesztést végző gyógypedagógus közreműködése szükséges
- legfeljebb 18–20 ép és 1-2 sérült gyermek csoportonként
- az óvodapedagógus önkéntes vállalása, ismereteinek szakirányú kiegészítése
- a sérült gyermek teljes személyiségének fejlesztése, a speciális fejlesztés mellett

Integrált programunk nevelésfilozófiája:
Hisszük, hogy a másságot elfogadó környezet segíti a sajátos nevelési igényű gyermek harmonikus személyiségfejlődését, különösen abban az esetben, ha a vele foglalkozó pedagógus szakirányú képzésére lehetőséget adunk, s biztosítjuk - a fogyatékosság területétől függően - a szakember "folyamatos jelenlétét" a gyermek nevelése során.
Az egészséges gyerek szempontjából is fontos, mert természetessé válik számára a másság és a fogyatékosság, valamint megtanulja saját értékét becsülni, megtanul egy gondoskodási funkciót - gondoskodni a másikról.


Bejelentkezés

video