Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Deutscher Nationalitätenkindergarten, Werischwar
Die Besonderheit unseres Kindergartens ist, dass wir einen grossen Wert auf die Bekanntmachung der deutschen Sprache, auf die Pflege der Traditionen und auf die Stärkung und Entwicklung der Nationalitätenidentität legen.

Unsere Ziele sind für die 3-7jährigen Kinder die sprachliche Umgebung zu sichern und die Kinder auf den Minderheitenunterricht in der Schule vorzubereiten.
Weitere Ziele sind die noch vorhandenen Sitten, Bräuche, Traditionen der Minderheit den Kindern bekannt zu machen, die Sprache und Kultur sowohl in dem Alltag des Kindergartens als auch bei Festen und Feiern zu pflegen.
Zu Nationalitätenfesten tragen die Kinder selbst eine Volkstracht.
Die Kinder lernen Traditionen durch Lieder, Tänze, Bewegungsspiele, Tanzspiele kennen.

Célunk:
- A 3-6-7 éves gyermekek kisebbségi német nyelvi környezetének biztosítása, és felkészítés a kisebbségi nyelv iskolai tanulására
- Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a német kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvodások hétköznapi tevékenységrendszerében, ünnepeken.

Feladataink a nemzetiségi ismeretek köréből

Lakóhely, emberek témakörben

- Ismerjenek meg nemzetiségi épületeket, intézményeket szűkebb, tágabb lakóhelyükön (templom, falumúzeum, stb.)
- Tapasztalati úton szerezzenek ismereteket nemzetiségre jellemző növényekről, virágokról, állatokról (pl. rozmaring, disznóölés, szüret stb.)
- Tapasztalás útján ismerjenek meg különböző népi kismesterségeket (pl.: kosárfonás, csuhéfonás, hímzés stb.)

Szellemi kultúrából
- Helyi gyűjtések mondókákkal, versekkel, köszöntőkkel, dalokkal, népi játékokkal. Ezekből ismerjenek meg tájnyelven is.
- Népi hangszerek, mozgásos játékok megismerése tájnyelven is.

Tárgyi kultúrából
- Ismerkedjenek meg tapasztalás, szemléltetés útján mezőgazdasági munkákkal, nemzetiségi vidéken (falusi udvar, jellegzetes gazdálkodás).
- Ismerjenek meg népviseleteket, egyes darabokat használjanak az óvodai életben (játékban, ünnepeken)
- Tárgyi emlékeket gyűjtsenek szülők, nagyszülők bevonásával, ezeket helyezzék el nemzetiségi sarokban, polcon.
- Népi gyermekjátékokat készítsenek óvónők, nagyszülők segítségével.

Identitástudat kialakításához
- Ismerjenek meg nemzetiségi hagyományokat dalokkal, táncokkal, rigmusokkal, játékokkal (lakodalom, farsang, húsvét)
Bejelentkezés

video